Department of Informatics Web Site   EDI - Digitalisering mellem virksomhederne
   
Udviklingscenter for e-Business
More information

EDI Web
English part
Danish part
UCEb-project
UCEb EDI Site
Resultater
Forskerne
Publications
EDI book
USENIX EC98
Appendix-DK-98
WCC'2000(ITBM)
URLs for Ø&I 15(5)
Contacts:
Niels Chr. Juul
Kim V. Andersen

 
       

 

Digitale værktøjer i danske virksomheder anno 2001

 

En spørgeskemaundersøgelse af udbredelsen af E-handel, EDI, EDI-light m.v. i Danmark i samarbejde mellem EAN Danmark, DTI-Emballage og Transport, RUC-Datalogi og HHK-Informatik.

 

 

Indhold:

  1. Den første del af undersøgelsen Digitale værktøjer i danske virksomheder anno 2001 forfattet af: Niels Christian Juul & Kim V. Andersen bliver offentliggjort her den 26. august 2001 kl. 20.
  2. Pressemeddelelse offentliggøres 26. august 2001kl. 20.
  3. Kort om forfatterne og undersøgelsens baggrund på dansk.
  4. Spørgeskemaet.
  5. Yderligere baggrundsoplysninger, datamateriale m.v. vedrørende denne undersøgelse.

Undersøgelsen er et del-projekt under Udviklingscenter for e-Business, hvorunder 7 virksomher i samarbejde med Teknologisk Institut og forskere på Handelshøjskolen i København (HHK) og Roskilde Universitetscenter (RUC) med støtte fra Erhvervsfremmestyrelsen undersøger og støtter udbredelsen af E-handel i danske virksomheder med henblik på virksomhedernes transformation af forretningsprocesser, organisationsstrukturer, ledelsesprocesser og IT-strategi.

Dette del-projekt fokuserer på udbredelsen af E-handel generelt, af EDI, af EDIFACT, af XML og af EDI-Light i Danmark og udføres af:

af Niels Christian Juul.