Internetanvendelsen i den offentlige sektor
Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul & Hanne Westh Nicolajsen
Institut for Informatik, Handelshøjskolen i København
E-mail: [kva.inf,ncj.inf,hw.inf]@cbs.dk

Resume

I artiklen: Digitalisering af den offentlige sektor: Spredt fægtning og interne styringsbehov af Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul & Hanne Westh Nicolajsen publiseret i tidskriftet Økonomistyring og Informatik, 15. årgang 1999/2000 nr. 5, side 365-383 findes en række referencer til steder på internettet (URL). Disse er vist herunder:

Danmarks officielle hjemmeside http://www.danmark.dk
Folketingets hjemmeside http://www.folketinget.dk
EU's hjemmeside http://europa.eu.int
EU's dansksprogede hjemmeside
http://europa.eu.int/index-da.htm
Telestyrelsens hjemmeside http://www.telestyrelsen.dk/
Næstved kommune http://www.naeskom.dk/
Eks. på on-line lokalplan i Næstved http://www.naeskom.dk/danish/ offentlig/html/lokalplanB4,1-1.htm
Ringsteds kommune http://www.ringsted.dk
Ringsteds digitale blanketter http://www.ringsted.dk/blanketter.htm
Danmarks Statistiks hjemmeside http://www.dst.dk
Økonomiministeriets hjemmeside http://www.oem.dk
Miljø- og Energiministeriets hjemmeside http://www.mem.dk
Miljøstyrelsen http://www.mst.dk
Fødevareministeriets hjemmeside http://www.fvm.dk
Retsinformation http://www.retsinfo.dk/
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen http://www.eogs.dk
Virksomhedernes indberetning http://www.indberetning.dk
Told & Skats hjemmeside http://www.toldskat.dk
Tast selv service (erhverv) http://www.tastselv.toldskat.dk/erhverv
Tast selv service (privat) http://www.tastselv.toldskat.dk/privat
PBS-indberetning via LeverandørService http://www.pbs-indberetning.dk/
Politikens PolJob http://www.poljob.dk/
ComputerWorld JobWorld http://www.jobworld.dk/
JobIndex http://www.jobindex.dk/
Arbejdsformidlingen http://www.af.dk/
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-Center) http://www.amu-center.dk/
Sektornettet http://www.sektornet.dk/
Vejviser til undervisningsinstitutioner http://www.sektornet.dk/vejviser
Danmarks Apotekerforening http://www.apotekerforeningen.dk/
Medicinhåndbogen på Apotekets web http://www.apoteket.dk/
Bydelsrådet for Indre Nørrebro http://www.kk.dk/bydel-in/
Nordjyllands amt http://www.nja.dk
åbne postlister http://www.nja.dk/diverse/postlister/
Viborg Amt http://www.viborgamt.dk
Kommunernes fælles blanketservice (KMD og KI) http://www.blanketservice.dk
Næstved Net http://www.naestvednet.dk
Service & Velfærd http://www.service-og-velfaerd.dk

af Niels Christian Juul og Kim Viborg Andersen.
Dokument: