Om forfatterne til:

Elektronisk handel og dokumentudveksling:
EDI anvendelsen i den private og offentlige sektor

I EDI-anvendelsen i den private og offentlige sektor præsenteres en kortlægning af brugen af EDI og EDIFACT i Danmark. Undersøgelsens formål er at belyse omfanget af elektronisk handel i den offentlige og private sektor og første del, som beskrives i bogen, er gennemført med støtte fra Dansk EDI-Råd og Center for IT-forskning (CIT). Kortlægningen er udført af Center for Elektronisk Handel ved Institut for InformatikHandelshøjskolen i København, hvor bogens tre forfattere er ansat.
 

Lektor Kim Viborg Andersen forsker i elektronisk handel, modelanvendelse, samt organisatoriske aspekter af IT-anvendelse. Indenfor disse felter har han bl.a. udgivet bøgerne EDI and datanetworking in the public sector (Kluwer, 1998) og Information systems in the public service (IOS Press, 1995). KVA har foretaget danske og udenlandske empiriske undersøgelser indenfor sine forskningsområder. Han er leder af det nyetablerede Virtual Center for Information Systems in the Public Sector ved Institut for Informatik på Handelshøjskolen i København.
URL: http://www.inf.cbs.dk/~andersen

Professor og institutleder Niels Bjørn-Andersen forsker i styring og anvendelse af IT, i første række med emner som IT-strategi, styring af virksomhedens IT-ressourcer, elektronisk handel og organisatoriske aspekter af IT. NBA grundlagde Datalogi/Erhvervsøkonomi (DØK) uddannelsen ved Handelshøjskolen og har i over 10 år været studieleder ved denne uddannelse. NBA har skrevet over 100 bøger/artikler inden for de ovenstående områder, lige som han arbejdet sammen med en lang række private og offentlige virksomheder inden for disse områder. Han er endvidere leder for det nyetablerede Center for Elektronisk Handel.
URL: http://www.inf.cbs.dk/~nba
 
Lektor i anvendt datalogi, Niels Christian Juul, forsker i design og implementering af distribuerede systemer, med fokus på samarbejde og fejltolerance. Indenfor dette felt har han bl.a. publiceret om distribueret spildopsamling og distribueret delt lager. NCJ har været aktiv på Internettet siden de første maskiner i Danmark blev tilsluttet. Udover objekt-orienteret programmering og client/server løsninger arbejder han med ITís samfundsmæssige betydning, herunder IT-sikkerhed.
URL: http://www.inf.cbs.dk/~ncjuul


© 1998 Copyright, Center for Elektronisk Handel. Senest opdateret 1998.06.24 af: Niels Christian Juul