Center for Electronic Commerce EDI 
Electronic Data Interchange 
Center for Electronisk Handel
Department of Informatics Institut for Informatik
Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København
DENMARK  DANMARK 

Mere EDI og fortsat spredning i første halvår 1998


af

Kim Viborg Andersen, Niels Bjørn-Andersen & Niels Christian Juul

Endelig version den 28. oktober 1998


Abstract

I juni måned færdiggjorde vi rapporten om EDI-anvendelsen i Danmark i perioden 1995-1997. En af hovedkonklusionerne var, at der er sket en vækst i antallet af virksomheder, der kan sende og modtage EDIFACT-meddelelser. Vi kan nu konstantere at stigningen i antal tildelte lokationsnumre er på samme niveau i første halvdel i 1998 som i 1997.

Der er sendt flere EDIFACT-meddelelser via VANS både målt på antal og størrelse. For perioden 1995-1997 er EDIFACT-anvendelsen øget gennemsnitligt med ca. 45 procent årligt hvad angår antal meddelelser og med ca. 33 procent m.h.t. størrelsen af disse. I første halvår af 1998 er der sendt 29% flere meddelelser, mens der sendt 32% flere bytes.

Sammenlignes antal bytes via VANS i EDIFACT-format i juni måned 1998 med juni måned 1995, er der en stigning på godt 118% i de tre år. Målt på antal meddelelser er der sendt 177 procent flere i juni 1998 sammenlignet med juni 1995.

Vi kan også konstantere at sundhedsområdet har fortsat sin udbygning af MEDCOM-trafikken både målt på antal brugere og på antal meddelelser. Der er således 1.120 almen lægepraksis og godt 1.500 sygehuseafdelinger, der anvender MEDCOM aktuelt. For recepter, udskrivningsbrevet og laboratoriesvar ligger EDI-anvendelsen på 35-40% af det potentielle. Dette tal er meget stort sammenlignet med andre danske brancher og sundhedssektorer i andre lande.
For dagligvarehandlens vedkommende er det især ordreafgivelse og fakturaer, der sendes elektronisk mellem virksomhederne. Datakommunikationen i dagligvarehandlen er øget markant i perioden 1993-1997 målt på antallet af virksomheder der anvender HANCOM-meddelelsestyper og antallet af samhandelspartnere. I 1997 var der således 387 virksomheder der anvendte en eller flere af HANCOM-meddelelsestyperne mod 233 i 1993. Den anden konklusion er at virksomhederne indenfor dagligvarehandlen anvender EDIFACT med et stigende antal samhandelspartnere. Det er dog stadig relativt få og store virksomheder, der har mange samhandelspartnere hvor EDIFACT anvendes.

Om undersøgelsen

Denne rapport er blevet til på foranledning af en henvendelse fra Dansk EDI-Råd om at få foretaget en fortsat kortlægning af udviklingen i EDI i perioden efter 1995-1997 med jøvne mellemrum. Ovenstående angiver status for første halvår af 1998.

Der rettes en fortsat stor tak til VANS-operatører, virksomheder og offentlige organisationer for stor samarbejdsvillighed samt for deltagelse i interviews.

Alle spørgsmål vedr. undersøgelsen bedes rettet til Kim Viborg Andersen på tlf. 3815-2437 eller e-mail.

Go to the top of this document


© This homepage is developed and maintained by Kim Viborg Andersen & Niels Christian Juul
Last updated October 28th, 1998 by Niels Christian Juul - ncjuul@cbs.dk