EDI-udvikling i 1. halvår 2000 i Danmark
Kim Viborg Andersen & Niels Christian Juul

Handelshøjskolen i København

8. september 2000 (publiseret på Internettet den 15. februar 2001)

1. EAN-lokationsnumre

Der er udstedt yderligere 75 lokationsnumre i første halvdel af 2000. For perioden 1995-1999 konstaterede vi, at der er sket en vækst i antallet af virksomheder, der kan sende og modtage EDIFACT-meddelelser. Stigningen i antal tildelte lokationsnumre er både for 1998 og 1999 på samme niveau som i 1997. Analysen af antal brugere af EDIFACT-standarden i Danmark viste især en stigning i antal mindre virksomheder blandt de nye brugere af EDIFACT. Der skønnes således at være ca. 50.000 virksomheder (eller dele af virksomheder og offentlige institutioner), der p.t. kan anvende EDIFACT.

Antallet af tildelte lokationsnumre er øget kraftigt i perioden 1990-99. Særligt i 1996 og 1997 har der været en øget vækst i antallet af tildelte B-numre til mindre virksomheder. Der er således sket en forøgelse i antallet af virksomheder, der kan sende/ modtage EDIFACT-meddelelser til også mindre virksomheder. Fra 1995 til 1996 var der en stigning i det samlede antal EAN-lokationsnumre med 26 procent, mens der fra 1996 til 1997 var en stigning på 31 procent. Antallet af B-numre steg med 90 procent fra 1996 til 1997. I 2000 er denne stigning mindsket lidt, idet der er udstedt 65 nye B-numre og 10 nye C-numre.

Men der er fortsat mere end dobbelt så mange EAN-numre i omløb sammenlignet med 1995. Vores opgørelser af EAN-lokationsnumre viser således at der er et stigende antal virksomheder kan sende og modtage EDI. Således var der i 1995 461 virksomheder registreret hos EAN, mens der i 1999 var 1.184. Det svarer til en vækst på godt 160%. Antallet af lokationsnumre er en meget grov indikator på antallet af virksomheder der kan anvende EDI. Det er således ikke muligt direkte at "oversætte" antallet EAN-numre med antal EDI-brugere. EAN Danmark skønner at der er ca. 50.000 D-numre i omløb.

Tabel 1. EAN-lokationsnumre til virksomheder, 1990-1999

År

N

Index

(1990=100)

Index

(1995=100)

1990

16

100

3

1991

63

394

14

1992

154

963

33

1993

262

1.638

57

1994

371

2.319

80

1995

461

2.881

100

1996

580

3.625

126

1997

760

4.750

165

1998

937

5.856

203

1999

1.184

7.400

257

2000(medio)

1.259

7.869

273


En af årsagerne til den manglende stigning i den VANS-baserede traffik målt på EAN-indikatoren kan være LEAN-projektet. LEAN er et udviklingsprojekt i samarbejde med Mærsk Data (konkret LEC, der nu er opkøbt af Mærsk) og EAN Danmark.

Der er ca. 5000 medlemmer af EAN. Af de 5.000 medlemmer er der godt 1.100 der skønnes at anvende EAN-vejledningerne. Den lave udbredelse kan skyldes implementeringsomkostninger og drift-/vedligeholdsudgifter. Disse barrierer kan være særligt udbredte i mindre virksomheder. LEAN sigter på de mindre virksomheder. Eksempelvis har en faktura følgende segmentindhold:

I STRU/ LEAN er der valgt fakturering til nettopriser. Rabatter forhandles separat. STRU følger dagligvareforum (DAGSAM). LEAN kører med HTML og standard internetbrowsere og anvender STRU. Der er et acceptabelt niveau af sikkerhed og involverer ikke ændringer i andre, anvendte EDI-standarder. Løsningen er baseret på en central server, ikke en distribueret løsning. Ledende EDI-brugere har forpligtiget sig til at markedsføre det. LEAN forventer godt 2000 webklienter indenfor 2-3 år. LEAN i drift i juni måned. Oprettelse er 500 kr. og 2400 kr. i årligt gebyr. LEAN har kun ordre- og fakturameddelelser. Ultimo august 2000 er følgende aftaler indgået: 6 edi klienter og 65 web klienter.

2. Den VANS-baserede EDI-trafik

VANS-traffikken er fortsat med at stige og øgedes For første halvår er der sendt godt 35% flere meddelelser og 24% flere bytes via VANS. Disse tal er sammenholdt med trafikken i første halvår 1999. Stigningen er igen drevet af MedCom-udviklingen snarere end mindre eller mellemstore virksomheders anvendelse af EDI. Indberetningerne til den offentlige sektor er dog også i stigning, ligesom dele af de tidlige led i værdikæderne (herunder landbruget) er i vækst. Om end stigningen i EDI-trafikken er på et noget lavere niveau end sidste år, er det værd at fremhæve at der ingenlunde er tale om en tilbagegang. Vi er i færd med at analysere vækstmønstret og forventer at få denne analyse af meddelelsestyper og branchevæksten klar medio oktober.

Tabel 2.. VANS Trafik januar 1995-juni 2000: Antal meddelelser

Year

Messages

N

Annual growth (%)

1995

12.631.158

n.a.

1996

18.404.126.

46%

1997

26.602.973

45%

1998

35.514.579

34%

1999

48.305.810

36%

2000 (medio)*

30.626.066

35%

Note. *) Data sammenlignet med første halvår 1999.

Tabel 3. VANS Trafik januar 1995-juni 2000: Antal K-bytes

Year

K-Bytes

N

Annual growth (%)

1995

32.595.785

n.a.

1996

43.980.498

35%

1997

58.325.636

33%

1998

81.058.956

39%

1999

110.254.656

43%

2000 (medio)*

62.626.862

24%

Note. *) Data sammenlignet med første halvår 1999.

 

Figur 1. Antal K-Bytes januar 1995-ultimo juni 2000

Figur 2. Antal meddelelser januar 1995-ultimo juni 2000

Figur 2

 

Frederiksberg, den 8. september 2000

Kim V. Andersen & Niels Christian Juul

Handelshøjskolen i København, Inst. for Informatik, Howitzvej 60, 2000 Frederiksberg, Tlf. 3815-2400, Fax 3815-2401, E-mail: andersen@cbs.dk, ncjuul@cbs.dk