EDI-anvendelsen i dagligvarehandlen
Kim Viborg Andersen, Niels Bjørn-Andersen & Niels Christian Juul
Center for Elektronisk Handel, Institut for Informatik, Handelshøjskolen i København
E-mail: [kva.inf,ncj.inf,nba.inf]@cbs.dk

Resume

EDI-anvendelsen i dagligvarebranchen udvikler sig fortsat. For perioden 1993-98 udveksles der et stadigt større antal meddelelsestyper med et stigende antal EDI-samhandelspartnere.

Dansk Dagligvareleverandør Forening (DLF) er involveret i den tekniske del af EDI-anvendelsen p.g.a. medlemmernes interesser i EDI og det deraf affødte medlemskab af bl.a. EAN Danmark. De mange produkter, der transporteres dagligt, giver også et stort databehov. Det er producenterne i samarbejde med dagligvarehandlen, der har lavet EDI-branchestandarder (EDIFACT og HANCOM). DLF har nedsat et EDI-udvalg til at varetage medlemmernes interesse m.h.t. tempo og retning for EDI-anvendelsen.

DLF repræsenterer producentleddet (ca. 150 medlemmer). Som interesseorganisation for bl.a. MD Foods, Carlsberg og Danisco har DLF en central rolle i forhold til EDI-anvendelsen i forsyningskæden og samhandelsbetingelserne. De problemstillinger, der behandles, har overvejende at gøre med den fysiske fremførsel af varer. Det rejser behov for koordinering indenfor logistik, distribution, markedsføring og salg.

DLF gennemfører årligt en spørgeskemaundersøgelse om EDI til sine medlemmer. 90 virksomheder har deltaget i undersøgelsen.

DLF har stillet orginalmaterialet til rådighed for Handelshøjskolen i København (HHK). Det er således HHK, der har oprettet database, indtastet og analyseret de indsamlede data.

Vores opgørelse viser at EDI-anvendelsen i dagligvaresektoren er øget i perioden 1993-1998 målt på antallet af virksomheder, der anvender HANCOM-meddelelsestyper og antallet af samhandelspartnere. De 90 virksomheder anvendte i 1998 i gennemsnit fem forskellige meddelsestyper, mod knapt tre i 1993. Sværvægterne er gennem hele perioden ordrer og faktura, mens kvitteringsmeddelserne, sælgerordre og kreditnote først siden 1995 er øget markant. Vores dataanlyser viser endvidere at virksomhederne anvender stort set samme VANS-operatør til at fremsende meddelelserne.

Tabel 1. Anvendelsen af meddelelsestyper hos DLF-medlemmer 1993-1998

Meddelelsestyper

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Vækst

1993-1998

Vækst

1995-1998 (%)

Faktura

58

67

78

79

79

82

41

5

Købsordre

61

69

76

81

81

80

31

5

Samlefaktura

31

29

36

25

35

35

13

-3

Leverancespec.

3

4

3

3

4

7

133

133

Kvittering

8

17

24

24

51

57

613

138

Lokationsdata

12

18

12

17

17

22

83

83

Kreditnota

13

15

12

14

30

33

154

175

Sumfaktura

1

2

1

1

3

5

400

400

Ordrebekræf.

4

5

7

3

5

9

125

29

Sælgerordre

39

49

46

50

61

53

36

15

Salgsprog.

0

2

4

7

8

7

n.a.

75

Info. medd.

3

3

3

8

3

4

33

33

Lagerrapport

0

1

3

5

10

10

n.a.

233

Transport

meddelelser

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

12

n.a.

n.a.

                 

I alt

233

281

305

316

387

416

79

36

                 

Index (1995=100)

76

92

100

104

126

136

   
               

Analyseres udviklingen i antallet af samhandelspartnere, hvor EDI anvendes, er der sket en markant ændring idet der er blevet flere partnere hvor der anvendes EDI. Samtidigt udveksler de enkelte DLF-medlemmer flere EDIFACT-meddelelsestyper med flere samarbejdspartnere.

I figur 1 har vi analyseret det samlede antal af samhandelspartnere som EDIFACT-meddelelserne udveksles med for perioden 1995-1998. I 1998 var der således 89 virksomheder, der anvendte EDIFACT med blot er samhandelspartner, mens der i 1995 var 117 virksomheder der havde en samhandelspartner, hvor der anvendtes EDIFACT. I perioden 1995-1998 kan vi således ses et skift i retning af flere "EDI-samhandelspartnere".

Figur 1. Antal EDI-udvekslingspartnere

Antal EDI-udvekslingspartnere

Figur 1 "skjuler" imidlertidlig udviklingen indenfor kernemeddelserne ordre, faktura og kvittering. Vores dataanalyser viser at det særligt er indenfor disse meddelelsestyper at virksomhederne får stadigt flere EDI-samhandelspartnere. Derimod er der reletivt få samhandelspartnere der anvendes EDI i.f.m. transport, lagerrapport, salgsprognose etc.

Uanset at DLFs medllemmer har øget EDIFACT-anvendelsen, er det samlede antal EDIFACT-meddelelser og integreringen i økonomi- og produktionsstyringssystemer dog stadigt på et lille niveau. Ud fra en vertikal og horisontal værdikædebetragtning, er der således stadigt et stort urealiseret potentiale.


af Niels Christian Juul og Kim Viborg Andersen.
Dokument: